Maatvoering Infra

Infra maatvoering tot in detail

RVM maatvoering biedt ondersteuning in de gehele grond-, weg-, en waterbouw, of het nu gaat om een 3D-model voor een graafmachine of precisie maatvoering in de civiele betonbouw. We werken o.a. voor hoofdaannemers in de weg- en waterbouw, maar ook voor grondverzetbedrijven en particulieren. 

Dit bieden wij o.a. aan: 

Voorbereiding projecten:
→  nulmeting/ situatiemeting
  3D-modulleren + machinebesturing 
→  landmeetkundige grondslag
→  freesplannen
→  hoeveelheidsbepaling
→  verschilmodellen
→  grondbalans
→  deformatiemetingen

Maatvoering projecten
  grondwerk/ zettingsmetingen
→  maatvoering straatwerk/ asfalt
→  freeswerk
→  riolering
→  controlemetingen
→  depotmetingen
→  betonmaatvoering

Oplevering
→  revisie conform geldende richtlijnen
→  controlemetingen conform keuringsplannen

Bel ons: 
+31 (0)6 130 608 36
Mail ons: info@rvmmaatvoering.nl

Referenties:

Gemaal & keersluis Etten-Leur (opdrachtgever Boskalis)
Kempenbaan veldhoven (opdrachtgever van Gelder)
Voorbelasting Sliedrecht (opdrachtgever KWS)